om Moderna Consulting

Vilka är vi?

Moderna Consulting vision och syfte är att kunna hissa rekryteringsbranschen genom en rättvis rekrytering.

Strävandet efter att uppnå kundens behov är en prioritet. För att kunden ska bibehålla lönsamhet, produktivitet och framgång bidrar Moderna Consulting med flexibla, ambitiösa och målmedvetna konsulter.

Att inneha ett gott samarbete mellan kund, konsult och Moderna Consulting är en väsentlig faktor för både framgång och gemensam utveckling.

Varför oss?

Moderna Consulting har en stark strävan att inneha en fördomsfri rekryteringsprocess, där rekryteringsprocessen baseras på engagemang, kompetens och driv i samband med en rättvis rekrytering.

Konsulten är kärnan i Moderna Consulting och innehar ett starkt förtroende inom organisationen. Tillsammans med konsulterna kommer kundens behov att uppnås.

Vårt mål

Målsättningarna och ambitionerna inom Moderna Consulting är att tillsätta så många som möjligt i arbetsmarknaden i samband med att uppnå kundernas behov. Arbetslösheten är ett förekommande fenomen.

Moderna Consulting är här för att bidra till minskad arbetslöshet. Alla människor skall ha rätten till att arbeta därav värdesätts konsulter oavsett etnicitet och bakgrund väldigt hög.

 
 

Vår ledning

Yasser Mohamed

Verkställande direktör

Yasser@modernaconsulting.se

0724462128

Abdallah Elayyan

Vice VD/Kundansvarig

Abdallah@modernaconsulting.se

Albin Qela

Vice VD/Konsultchef

Albin@modernaconsulting.se

Ta kontakt med vårt fantastiska team